Κονιάματα-Κόλλες-Επισκ/κά»Ενισχυτικά - πρόσθετα

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη DUROSTICK RESIN POWDER

Δελτίο Παραγγελίας

Ποσότητα:
Η Παραγγελία μου
Τιμή:3.50

Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας, άοσμη, φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον. Όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους, όπως:
• Αυξάνει την πρόσφυση στο υπόστρωμα έως και 50%.
• Προσδίδει ελαστικότητα, στεγανότητα και εργασιμότητα.
• Μειώνει τη συρρίκνωση, αποτρέποντας τριχοειδείς ρωγμές.
• Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια έως και 60%.
• Είναι ανθεκτική στην αλκαλικότητα του τσιμέντου και του ασβέστη.
• Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων.
• Αποτρέπει την αποσάθρωση σοβάδων από την υγρασία και το χιόνι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK RESIN POWDER προστίθεται:
Α) Στο τσιμέντο σε ποσότητα 500 gr έως 1000 gr ανά 25 kg, ανάλογα με το βαθμό αντοχής που απαιτεί η εφαρμογή.
Β) Στα τυποποιημένα έτοιμα κονιάματα προστίθεται για βελτίωση των ιδιοτήτων τους σε ποσότητα 250 gr έως 1000 gr ανά 25 kg προϊόντος, ανάλογα την επιθυμητή βελτίωση.
• Σε επισκευές μπετόν: Παρασκευή κονιαμάτων από άμμο ποταμίσια, θαλάσσης ή λατομείου ή ειδικών τυποποιημένων λεπτών ή μη κονιαμάτων, για κάθε περίπτωση (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).
• Σε νέους σοβάδες ή σε παλιούς προς επισκευή: Βελτιώνει τις ιδιότητες τόσο των παραδοσιακών όσο και των τυποποιημένων σοβάδων (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου, 250 gr ανά 25 kg τυποποιημένου προϊόντος).
• Απαραίτητο συμπλήρωμα στον «πεταχτό» σοβά: Εξασφαλίζει την πρόσφυση σε μονωτικά υλικά, π.χ. DOW, FIBRAN κ.λπ. (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).
• Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή, την ελαστικότητα και τη στεγανότητα (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).
• Σε αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων - μαρμάρων: Βελτιώνει τη στεγανότητά τους και αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα (εικ. 5) (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).
• Για συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα: Βελτιώνει τις παχύρρευστες συνδετικές στρώσεις (2 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).
• Ισχυρά δάπεδα: μείωση του πάχους της τσιμεντοκονίας όπου απαιτείται με προσθήκη (2 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).
• Ισχυρές τσιμεντοκονίες και λάσπες κτισίματος: Η προσθήκη 1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου αυξάνει τις μηχανικές αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.
• Σε λάσπη κτισίματος: Δημιουργεί ελαστικό δέσιμο μεταξύ των κόκκων του κονιάματος, αποτρέποντας τη δημιουργία ρηγματώσεων (cracking) από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων εργαζόμενων σε γειτονικούς χώρους ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).
• Σε επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοκονιάματα: Αυξάνει την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ
• Ως προεπάλειψη δαπέδων: Αποτρέπει το σκόνισμα και δημιουργεί αντιτριβικές ιδιότητες, ψεκάζοντας στο νωπό σκυρόδεμα (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ
• Για επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν: ψεκάζοντας ή επιστρώνοντας (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙ
• για την πρόσφυση μεταξύ εξηλασμένης πολυστερίνης και γυψοσοβάδων (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή - Χρώμα: Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας :
Aνοιχτό λευκό
Θερμοκρασία εφαρμογής : Από +5 °C έως +35 °C
Τοξικό/Εύφλεκτο κατά ΕΝ 88/379 : Όχι
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος : 0,78±0,05 kg/lt
 

 
Καρράς Home, Οία 847 02 Σαντορίνη, Τηλ.& Fax 22860 71349 Κιν. 697 6361498